Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen (SBO de Kameleon), locatie van Gogh

Van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen

Schoolfoto van Gespecialiseerd Onderwijs Hoogeveen (SBO de Kameleon), locatie van Gogh

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school voor speciaal (basis)onderwijs voor kinderen die meer begeleiding en ondersteuning nodig hebben dan het reguliere basisonderwijs kan bieden. Wij geven onderwijs op maat, dat wil zeggen dat de individuele onderwijsbehoeftes van ieder kind centraal staan. De heldere leerlijnen en doelen staan voor ieder kind beschreven in een persoonlijk ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Bij de ontwikkeling van ieder kind vinden wij de samenwerking met ouders/verzorgers van groot belang. De school kent dan ook vele momenten waarop ouders/verzorgers in de gelegenheid worden gesteld om met en/of over het kind te praten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gespecialiseerd onderwijs
  • Positieve benadering (PBS)
  • Werken vanuit kernwaarden
  • Onderwijs vanuit 'kinddoelen'
  • samenwerken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Capaciteitsprobleem

In sommige gevallen kan worden besloten uw zoon/dochter niet te plaatsen. Hiervan is sprake als:         

  • De betreffende groep op één van de scholen binnen het Gespecialiseerd onderwijs te Hoogeveen school vol is.
  • Er geen ruimte is in de groep vanwege de specifieke vraag van de leerling en/of samenstelling van de groep.
  • De leerling dermate veel verzorging/behandeling vraagt dat de zorg en/of behandeling voor de betreffende leerling voorliggend is, waardoor het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen.

    Om de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderwijs te kunnen leveren, kunnen wij niet méér leerlingen plaatsen dan de locatie/groep maximaal kan bedienen. Wanneer de school/een groep een volverklaring heeft, kunt u dit lezen op de website van RENN4

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
37
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Samenwerkingspartners

Scholen werken samen met verschillende organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van medische zorg en jeugdhulp. Zo bieden ze de beste hulp voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak en afspraken. De school kan zelf het beste vertellen hoe intensief de samenwerkingen zijn.

Terug naar boven