Talentvol IKC Pieter van Thuyl

Prof. Dr. Obbinkstraat 3 9423 PR Hoogersmilde

  • Presentatie powerpoint groep 5/6
  • Presentatie prezi groep 7/8
  • Feestelijke afsluiting leergebied Multimedia en educatie voor belangstellenden
  • Thema Vincent van Gogh
  • Zelfportretten Thema Vincent van Gogh

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

We zijn trots en tevreden met het rapportcijfer 8,4 vanuit de Leerlingtevredenheid.

Ons doel is om het elke dag steeds een beetje beter te doen voor de kinderen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven