Fortuna Hoogerheide

Bloemenlaan 52 4631 AD Hoogerheide

  • Schoolfoto van Fortuna Hoogerheide
  • Schoolfoto van Fortuna Hoogerheide
  • Schoolfoto van Fortuna Hoogerheide
  • Schoolfoto van Fortuna Hoogerheide

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

In april 2023 deden alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 mee aan deze tevredenheidsenquête. De kinderen geven o.a aan dat ze het naar hun zin hebben op school en dat zijn tevreden over de begeleiding van hun juf of meester. 
Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven