Christelijke Basisschool De Regenboog

Schoolstraat 9 7451 EV Holten

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog

In het kort

Toelichting van de school

De Regenboog is een open Protestants Christelijke basisschool. Dat wil zeggen, dat ons onderwijs niet neutraal is, maar vanuit deze visie betrokken is op de mens en de wereld. Dit komt tot uiting in de omgang met elkaar, in de keuze van de leermiddelen, in het dagelijks taalgebruik en zeker in de sfeer die er op de school heerst. Dat houdt in dat we proberen een sfeer te scheppen, waarin niet alleen het leren de volle aandacht krijgt, maar waar we ook ruimschoots tijd besteden aan het bevorderen van het zelfvertrouwen, aan de nodige zelfkennis en aan positief gedrag. We staan open voor iedereen, die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. We willen ruimte bieden aan ieder individu en respect opbrengen voor ieders inbreng.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veelkleurig
  • Veelzijdig
  • Veelzeggend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De laatste jaren is het leerlingenaantal op De Regenboog toegenomen tot een gemiddelde school van 300 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. De toekomst van de school ziet er rooskleurig uit. In een moderne leeromgeving willen wij de kinderen een rijke leeromgeving bieden. Deze verandering van de school draagt bij tot een positieve ontwikkeling van ieder kind. De school beschikt over ruime lokalen, een eigen gymzaal voor de onderbouw, kind veilige speeltoestellen naast het ruime schoolplein, een computerlokaal, een handvaardigheid kelder en een gemeenschappelijke ruimte. Tevens zijn er nog enkele nevenruimtes die onder andere gebruikt worden door de logopediste en schoolarts. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
260
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven