Protestants Christelijke Basisschool Bosbergschool

Dennenlaan 59 -61 3739 KM Hollandsche Rading

  • Natuurochtenden
IPC
Vreedzame School
  • De Bosbergschool vergroot je wereld
  • wetenschap en technieklokaal
  • IPC
WOOW-space
Unesco
  • snappets en chromebooks

In het kort

Toelichting van de school

De Bosbergschool is een gezellige dorpsschool in de natuurrijke omgeving van Hollandsche Rading.

We hebben een moestuin, een bloementuin en veel buitenspeelruimte om in te werken, te spelen en te genieten.

Daarnaast hebben we de WOOW-space, een lokaal om enthousiast de wereld te ontdekken en onderzoeken.

We werken in alle groepen met IPC thema’s aan mooie zaakvakgerichte leerdoelen.

Al deze onderdelen krijgen meerwaarde doordat ze op onze Unesco school samenkomen in het toekomstgerichte doel:  “kinderen bewust laten worden van hun plaats in de wereld en op te voeden tot competente, kansrijke wereldburgers”.

Bovenal hebben we het fijn met elkaar doordat we, met behulp van De Vreedzame School, goed weten hoe we met elkaar en onze omgeving om horen te gaan

En wil je een keer buiten de vakanties om vrij zijn, dan kun je gebruik maken van de flexibele vakantiedagen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Natuurochtenden
  • WOOW-space (wetenschap&technie
  • IPC
  • Vreedzame School
  • Unesco school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De prognose van de gemeente is dat het leerlingaantal de aankomende jaren nog iets kan zakken naar +65 lln.

Wij zien dat we de afgelopen jaren altijd boven de prognose van de gemeente uitkwamen. Wij gaan nu uit van een stabiel aantal van 85 lln.

De intentie van alle betrokken partijen is om thuisnabij onderwijs in Hollandsche Rading in stand te houden.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
80
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De BSO "Het Buitenbos" en KDV "Het Kabouterbos" vinden in de school plaats en wordt georganiseerd door Stichting Eigen&Wijzer.

De BSO’s van Eigen&Wijzer kenmerken zich door het centraal stellen van het kind (4-13 jaar oud); ieder kind is eigen en groeit wijzer. Talentontwikkeling, zelfredzaamheid en eigenaarschap zijn daar onderdeel van. De pedagogisch medewerkers wijzen daarbij de weg. Door kinderen te stimuleren hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, leren zij door te zetten, kansen te zien en om samen te werken met anderen. Zo kunnen zij opgroeien tot zelfstandige individuen met een eigen ik. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven