Willem Farelschool

Dassenburcht 9 3871 JM Hoevelaken

Schoolfoto van Willem Farelschool

In het kort

Toelichting van de school

Onderwijs in goede handen!

U bent op zoek naar een basisschool in de regio Hoevelaken/Nijkerk waar goed onderwijs gegeven wordt en waar het Woord van God centraal staat?

Welkom op het venster van de Willem Farelschool. Niet voor niets is onze slogan ‘onderwijs in goede handen’! Omdat u er op mag vertrouwen dat er kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven op onze school. Een opdracht en uitdaging voor ons als school.

Tegelijkertijd is het onderwijs in goede handen omdat wij er op vertrouwen dat het onderwijs in onze school vooral in de handen van God ligt.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openheid
  • Duidelijkheid
  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Respectvol

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De achterliggende jaren is de school door diverse verhuizingen van gezinnen naar elders gekrompen tot rond de 190 leerlingen. De instroom van de school is redelijk constant. De verwachting is dat de school de komende jaren een middelgrote school zal blijven met 8 groepen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven