Het Avontuur

Brink 6 4125 TR Hoef en Haag

Schoolfoto van Het Avontuur

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof doen wij een beroep op de invalpool. In de huidige, zeer krappe arbeidsmarkt is er lang niet altijd een invaller beschikbaar.

We bekijken intern of door verschuiving van taken of door extra werkdagen van teamleden de lessen doorgang kunnen vinden.

De volgende stap is het samenvoegen van groepen. We doen dit maximaal één dag per week om verstoring in meerdere groepen te beperken.

In het uiterste geval is er geen les voor betreffende groep en krijgen de leerlingen thuiswerk te doen.

Ouders worden in dit geval de dag ervoor op de hoogte gebracht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven