Stichting Mozarthof

Mozartlaan 29 1217 CM Hilversum

Schoolfoto van Stichting Mozarthof

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij School Venster van Mozarthof.

Mozarthof is een school voor zeer moeilijk lerenden. Wij geven onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar. De school is verdeeld in twee afdelingen; de afdeling SO voor leerlingen van 4 tot en met 12 jaar en de afdeling VSO voor leerlingen van 13 tot en met 20 jaar. 

In dit School Venster vindt u de resultaten van onze SO afdeling.

De gegevens zijn afkomstig van Mozarthof, de inspectie en Duo (de uitvoeringsinstantie van het ministerie van onderwijs)

Zo bieden wij u betrouwbare en genuanceerde informatie over onze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
106
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven