De Klimopschool (GO / VGO)

Hoflaan 10 1217 EA Hilversum

Schoolfoto van De Klimopschool (GO / VGO)

In het kort

Toelichting van de school

De Klimop, een school voor (voortgezet) gespecialiseerd onderwijs maakt deel uit van de Stichting Elan, waarin 8 scholen voor gespecialiseerd onderwijs  de krachten hebben gebundeld. Samen werken ze aan kansen voor de toekomst voor alle leerlingen.

De Klimop is de eerste gecertificeerde 'Geef me de 5'- school in Nederland. Hiermee creëren we een omgeving met veel structuur en veiligheid. Een omgeving waarin kinderen optimaal leren en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Er is veel aandacht voor dagritme en voorspelbaarheid.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
54
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven