Dr. H. Bavinckschool

Bosdrift 21 1214 JS Hilversum

  • De Bavinckschool is ontworpen door Dudok.
  • Dagelijks genieten we van sporten en spelen op ons Zoneparc.
  • In de klas zitten de leerlingen in groepjes, zodat zij samen kunnen werken en leren.
  • Ook de creatieve talenten worden ontwikkeld, tijdens o.a. talentenmiddagen.
  • En daarom gaan we regelmatig op excursies en leren we ook van een spel op het schoolplein.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Dr. H. Bavinckschool in Hilversum.

Onze slogan luidt als volgt: 'Mooi van buiten, warm van binnen'. De Dr. H. Bavinckschool is gevestigd in een prachtig Dudokgebouw. We hebben 11 lokalen, een gymzaal en een mediatheek. 

De Bavinckschool is een Protestants-Christelijke basisschool die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van leven en werken. De school biedt ruimte aan ieder individu, er is ruimte en respect voor ieders inbreng.

Voor meer informatie over onze school kunt u ook kijken op www.bavinckschoolhilversum.nl of op ons Twitter account @DeBavinck

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede ontwikkeling
  • Christelijk onderwijs
  • Talent ontwikkeling
  • 5 gelijke dagen
  • Kanjerschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
247
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven