Dr. H. Bavinckschool

Bosdrift 21 1214 JS Hilversum

  • De Bavinckschool is ontworpen door Dudok.
  • We leren met en van elkaar
  • We benutten verschillende kwaliteiten en talenten van onze leerlingen, ouders en leerkrachten
  • We werken ook aan de executieve functies zodat de leerlingen meer eigenaarschap hebben op hun leerproces.

In het kort

Toelichting van de school

De Dr. H. Bavinckschool in Hilversum is een open christelijke basisschool en  waar we werken vanuit deze normen en waarden met elkaar aan een prettig leef- en werkklimaat. Dat betekent dat leerkrachten, leerlingen en ouders respectvol met elkaar omgaan waardoor eenieder zich veilig en geborgen voelt. Iedereen mag daarin persoonlijke accenten leggen, maar er is een gezamenlijke basis. Wij geloven dat leerlingen die zich gezien en gehoord voelen, beter tot leren komen. We zijn ambitieus en bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs binnen een warme en plezierige schoolomgeving. Ons credo is niet voor niets: 'Mooi van buiten, warm van binnen'. 

Voor meer informatie over onze school kunt u ook kijken op onze website of op ons instagram account @debavinck

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Samen
  • Kwaliteiten
  • Eigenaarschap
  • UNESCOschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
218
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven