Da Costaschool

Lieven de Keylaan 56 1222 LH Hilversum

  • Schoolfoto van Da Costaschool
  • Schoolfoto van Da Costaschool
  • Schoolfoto van Da Costaschool
  • Schoolfoto van Da Costaschool

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Da Costaschool! Wij zijn een kleine open christelijke basisschool in Hilversum Noord.
Wij bieden traditioneel goed onderwijs, met veel aandacht voor rekenen, taal en burgerschap. Uniek aan onze school:
-Unesco school
-Vreedzame school
-Modern gebouw en ICT
-Engels vanaf groep 1
-In het gebouw een peuterspeelzaal en naschoolse opvang
-Vijf gelijke schooldagen

Het doel dat we met het bovenstaande nastreven, is kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst waarin iedereen recht heeft op zijn eigen plek.
Op onze kleine school kent iedereen elkaar en werken wij goed SAMEN! 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Met 142 leerlingen zijn wij een kleine school, waar iedereen elkaar kent en een goede sfeer is.
Afhankelijk van het leerlingenaantal werken wij met enkele of combinatiegroepen. Onze ambitie is om geheel te gaan draaien met enkele groepen, waarbij wij de kleinschaligheid en goede sfeer behouden. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
139
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven