IKC Aventurijn

Breemarsweg 483 7555 KA Hengelo

Schoolfoto van IKC Aventurijn

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Op IKC Aventurijn hebben we in april 2022 de KiVa monitor afgenomen om de sociale veiligheid in beeld te brengen.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We krijgen van ouders een ruim voldoende. Na een bewogen fusie zijn wij tevreden met dit resultaat, maar stellen we onszelf ook het doel om de oudertevredenheid verder te verhogen. Dit willen we bereiken door ouders tijdig te informeren, mee te nemen in het beleid en de mening van ouders te vragen.
Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven