Christelijk IKC De Tweestroom

Jan Wissenslaan 5 3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht

  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Tweestroom
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Tweestroom
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Tweestroom
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Tweestroom
  • Schoolfoto van Christelijk IKC De Tweestroom

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster geeft u een beeld van ons kindcentrum De Tweestroom. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de inspectie en ons kindcentrum zelf. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en de feiten. Via deze weg willen we u betrouwbare en genuanceerde informatie geven over ons kindcentrum en de onderwijsprestaties.

We hopen dat na het lezen van deze informatie uw belangstelling gewekt is. Meer informatie vindt u op onze website (www.tweestroom-hia.nl). Ook zijn wij te vinden op verschillende media, zoals facebook en instagram. U bent altijd welkom voor een persoonlijk gesprek.

'Samen in beweging!'

Ronald van der Veen - directeur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
221
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven