Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier

Schutsboom 67 5706 KH Helmond

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Vendelier

Het team

Toelichting van de school

Deze personeelskenmerken zijn een voortvloeisel van Integraal Personeelsbeleid (IPB). Het personeelsbeleid van De Vendelier is afgeleid van het beleid van Qliq Primair Onderwijs Helmond. Het is van belang en past bij onze visie om talenten van mensen in te zetten in de school en te helpen ontwikkelen. Om de kwaliteit van ontwikkeling te volgen hanteert de school een vaste gesprekscyclus (functioneren en beoordelen). Binnen het relatief jonge team van leerkrachten beschikken we over specialisten op hetgebied van taal en rekenen, ICT en zorg en begeleiding. Het onderwijs wordt ondersteund door conciërges en een administratief medewerker. De school wordt geleid door een managementteam.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Onze school is aangesloten bij de bestuursorganisatie QliQ. Deze organisatie beschikt over een eigen vervangerspool. Daaruit worden personeelsleden ingezet voor vervanging bij verlof en/of ziekte.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Leerlingen volgen in de regel 8 jaar basisonderwijs. De groepen 1-2 zijn heterogeen samengesteld, omdat in deze groep spelenderwijs met en van elkaar geleerd wordt. Vanaf groep 3 wordende kinderen ingedeeld in jaargroepen. De jaargroepen worden verdeeld in bouwen, te weten onderbouw  (1 t/m 4) en bovenbouw (5 t/m 8) Er kan wegens de wisselende groei per jaar mogelijk in de groepen 3 t/m 8 een combinatieklas geformeerd worden.

Om de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen waarborgen, streven we naar een evenwichtige verdeling van kinderen, zodat de kwaliteit en zorg gewaarborgd blijft. Er kan een wachtlijst ontstaan. Op de website van de school kunt u onder het kopje protocollen het protocol leerkracht - en leerling verdeling terugvinden. Hierin staat beschreven wat m.b.t. dit item onze procedures zijn.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs enondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven