Bs De Vendelier

Schutsboom 67 5706 KH Helmond

  • Schoolfoto van Bs De Vendelier
  • Schoolfoto van Bs De Vendelier
  • Schoolfoto van Bs De Vendelier
  • Schoolfoto van Bs De Vendelier
  • Schoolfoto van Bs De Vendelier

In het kort

Toelichting van de school

De Vendelier wil een school zijn waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig en gerespecteerd voelen, waar kinderen met heel veel plezier naar toe komen om te leren en waar structuur zit in de organisatie en het leerstofaanbod. De Vendelier wil zich samen met ouders inzetten om een omgeving te scheppen waarin kinderen zich optimaal kunnen en durven te ontwikkelen. Ons motto is niet voor niets Geborgenheid- respect en structuur. De volgende video geeft een goed beeld van onze school http://vimeo.com/85948866#t=0

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Geborgenheid
  • Respect
  • Structuur
  • Professioneel denken handelen
  • Transparant informeren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn verdeeld over twee locaties in de wijk. De locaties bevinden zich op loopafstand van elkaar. Op locatie Schutsboom zitten ongeveer 350 leerlingen. Op locatie Stepekolk zitten ongeveer 100 leerlingen. Op locatie Schutsboom zijn de groepen 1 t/m 8 aanwezig. Op locatie Stepekolk alleen de groepen 5 t/m 8. De groepsgrootte is gemiddeld 26 leerlingen. Het beleid t.a.v. de leerling- en leerkrachtverdeling en het werken met twee locaties is voor ouders en medewerkers uitgewerkt in een beleidsstuk en op de website van de school gepubliceerd.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
451
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool De Vendelier hanteert een continurooster. Er wordt ook opvang voor schooltijd en opvang na schooltijd aangeboden. Daarvoor is onze school in samenwerking met:

Spring Kinderopvang

Bij Spring Kinderopvang staat kwaliteit centraal. Of u nu kiest voor kinderdagopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse, tussenschoolse, vakantie- of gastouderopvang. Spring is al ruim 40 jaar partner in opvoeding. Spring vindt dat kinderopvang méér is dan opvang en verzorging gedurende de dag of buiten schooltijd. Kinderen brengen een deel van de week door bij de kinderopvang en Spring neemt daarmee deel aan de opvoeding van het kind.

Villa Vrolijk

Het kinderdagverblijf ligt in een bosrijke omgeving en op een locatie die goed bereikbaar is met voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Het kinderdagverblijf is voorzien van een buitenruimte die is afgesloten met omheining. Hierdoor bieden wij uw kind een rustige en vertrouwde omgeving waarin het zich vrij kan bewegen en het zich uitstekend kan vermaken tijdens het buitenspelen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor de Vendelier staat veiligheid voor alle gebruikers en de omgeving hoog in het vaandel; van het motto “geborgenheid respect structuur” en slogan "Voor veiligheid en kwaliteit" tot en met onze visie waarin we via het concept van onderdelen van het ontwikkelingsgericht onderwijs een omgeving creëren waarin onze kinderen hun vaardigheden, talenten en zichzelf zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Er is bij ons op school sprake van een goed veiligheidsgevoel.

Terug naar boven