OBS 't Hout / Kindcentrum Mierlo-Hout

Mahoniehoutstraat 9 & 13 5706 VS Helmond

  • Plezier
Welkom
Verwondering
  • Samen zijn wij de school. 
Veel aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en respect voor elkaar.
  • Schoolfoto van OBS 't Hout / Kindcentrum Mierlo-Hout
  • Kinderen worden uitgedaagd om zelf na te denken en eigen oplossingen te zoeken
  • Kinderen leren van en met elkaar

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van openbare basisschool 't Hout. Onze school maakt onderdeel uit van kindcentrum Mierlo-Hout. We bieden op het kindcentrum naast de basisschool, samen met Villa Vrolijk peuteropvang en buitenschoolse opvang aan. Daarmee bieden we een doorgaande ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Op de website www.obshout.nl vindt u meer informatie. 

Dit schoolvenster biedt u inzicht in de resultaten van openbare basisschool ‘t Hout. De gegevens zijn afkomstig van DUO(Dienst UitvoeringOnderwijs), de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij als school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welkom voelen
  • Verwondering
  • Creativiteit
  • Respectvol samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De belangstelling voor de school is groot.

Instroom gedurende het schooljaar is doorgaans niet gemakkelijk omdat de groepen redelijk vol zijn. We hebben in overleg met de MR en het bestuur van de school plaatsingsbeleid ontwikkeld. Op de website wordt naar dit beleid verwezen.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
544
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven