Gelinckschool Hellevoetsluis

Brasem 32 3225 AJ Hellevoetsluis

Schoolfoto van Gelinckschool Hellevoetsluis

In het kort

Toelichting van de school

De Behandel- en Onderwijsgroepen (BeO-groepen) van Horizon zijn er voor kinderen tussen de (bijna) 4 en 6 jaar, met een(dreigende) ontwikkelingsstoornis, en voor hun ouders/opvoeders.

Een ontwikkelingsstoornis kan bestaan uit autisme, een aandachtstekort- of gedragsstoornis en/of hechtingsproblematiek.

Deze kinderen en hun ouders/opvoeders worden behandeld,ondersteund en begeleid in een geïntegreerde onderwijs- en behandelgroep, die hoort bij een onderwijslocatie van het speciaal onderwijs van Horizon.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
7
Landelijk gemiddelde
89

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven