Omnis Kindcentrum De Reiger

Mr Dr Meslaan 6 4451 AK Heinkenszand

  • Uw kind werkt niet de volledige schooldag met de iPad, maar alleen als dat een meerwaarde heeft voor de les.
  • We werken in kleine groepen, waar veel ruimte is voor persoonlijke aandacht.
  • Op het grote plein rondom het schoolgebouw is er alle ruimte om samen te spelen.
  • Schoolfoto van Omnis Kindcentrum De Reiger

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2017/2018 werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van de IEP Eindtoets, voorheen was dit de Cito Eindtoets.
Bij de IEP Eindtoets staat de leerling centraal. De toets is zodanig samengesteld dat alle leerlingen kunnen laten zien hoe vaardig ze zijn op het gebied van taal en rekenen. Bij de IEP Eindtoets is veel aandacht besteed aan de formulering van de opgaven: eenduidig en zo bondig mogelijk is daarbij het uitgangspunt. Taal mag immers bij het onderdeel rekenen geen struikelblok vormen voor zwakke lezers.
De resultaten van de leerlingen sloten aan bij het gegeven advies. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem en nemen deze toetsen tussentijds af in januari en juni vanaf groep 3 en hoger.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het vaststellen van een schooladvies voor de kinderen in groep 8 is een zorgvuldig proces. Op basis van het leerling volgsysteem, de uitslag van de eindtoets en ervaringen van het onderwijsteam wordt het advies vastgesteld. Wij hebben zeer goede contacten met de scholen voor voortgezet onderwijs en werken gezamenlijk aan een succesvolle overdracht van de kinderen. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven