Christelijke Basisschool De Regenboog

Heyne van Althenastraat 4 3274 CD Heinenoord

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Regenboog

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen wij voor vervanging te zorgen. Het volgende stappenplan wordt dan doorlopen:

  • vervanging door de duo-leerkracht;
  • vervanging door een andere leerkracht met een deeltijdbaan;
  • vervanging door een leerkracht uit de vervangingspool van CSG De Waard;
  • de groep wordt verdeeld en krijgt een dagtaak om zelfstandig aan te werken;
  • de groep wordt naar huis gestuurd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn verdeeld over zeven groepen. Er zijn twee heterogene kleutergroepen (1/2) en er is één 5/6-combinatiegroep. De overige groepen zijn enkele groepen. De gemiddelde klassengrootte is 22 leerlingen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

  • De school biedt basisondersteuning aan alle leerlingen.
  • Een aantal van onze leerlingen heeft behoefte aan meer uitdaging naast de geboden uitdaging in de groep. Deze leerlingen nodigen wij uit om mee te doen in de Paletgroep. Zij werken daarin 1 uur per week op een manier die niet in het verlengde ligt van het aangeboden schoolwerk en gaan op een ander manier aan het werk met verbreding van hun ontwikkeling, leren samenwerken, problemen oplossen en ‘out of the box’-denken. Samen mengen deze leerlingen zich in een kleurrijk palet. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven