Elckerlyc Basisschool voor Freinetonderwijs

Boekenstein 45 1852 WS Heiloo

  • Schoolfoto van Elckerlyc Basisschool voor Freinetonderwijs
  • Schoolfoto van Elckerlyc Basisschool voor Freinetonderwijs
  • Schoolfoto van Elckerlyc Basisschool voor Freinetonderwijs
  • Schoolfoto van Elckerlyc Basisschool voor Freinetonderwijs
  • Schoolfoto van Elckerlyc Basisschool voor Freinetonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Elckerlyc, levend leren door freinetonderwijs!

Als freinetschool gaan we uit van de ervaringen van kinderen: levend leren. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, ze hebben de behoefte te onderzoeken en te leren. Elckerlyc biedt kinderen een  leeromgeving die daar aan tegemoet komt. Kinderen nemen hun vragen, verhalen, ervaringen en voorwerpen mee naar school en gaan daarmee aan de slag. Wij vertalen de inbreng van kinderen naar een onderwijsaanbod en gebruiken daarbij een aantal leermethodes ter ondersteuning.

Ook het ontwikkelen van sociale vaardigheden en burgerschap is een belangrijk element van het freinetonderwijs. Ze leren samen te werken, conflicten op te lossen en zo nodig samen afspraken te maken of regels op te stellen.

Meer weten? Kijk op www.elckerlyc-heiloo.nl of, beter nog: bezoek ons op Boekenstein 45 1852 WS in Heiloo!

Jouri Horsthuis, directeur.

Elckerlyc is onderdeel van ISOB. Een regionaal bestuur met diversiteit in onderwijs.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op Elckerlyc is vrij stabiel. Dit heeft te maken met de regiofunctie van de school. Ouders die bewust voor onze school kiezen komen uit heel Heiloo en de buurtgemeenten.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
152
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

We werken nauw samen met Forte kinderopvang. Zij zitten in ons gebouw met een peuterspeelzaal. Op ons plein verzorgen ze voor- en naschoolse opvang en ze zijn ook betrokken bij de begeleiding in onze pauzes op maandag, dinsdag en donderdag.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven