basisschool Mijn Spoor

Belemnieterf 10 6413 LZ Heerlen

  • tijdens de opening van het vernieuwde schoolgebouw en -plein wordt het kunstwerk onthuld
  • het leerplein van de bovenbouw waar bewegend en samenwerkend leren mogelijk is gemaakt
  • grote speelzaal met een tussenwand waarop de Brunssummerheide staat afgebeeld
  • De naam met een knipoog naar het verleden uitgevoerd

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op Basisschool Mijn Spoor

Basisschool Mijn Spoor is vanaf huidig schooljaar een Gezonde Basisschool van de Toekomst. Dat betekent dat we de gezondheid van de leerlingen erg belangrijk vinden. Er is extra aandacht voor beweging tijdens de lessen, tussen de lessen door en tijdens de pauzes. Ook krijgen de leerlingen dagelijks een gezond tussendoortje en drie keer per week een lunch op school, waarvoor géén financiële vergoeding van de ouders wordt gevraagd, dankzij de steun van de gemeente.   

Onze school is reeds verbouwd naar de nieuwste onderwijskundige inzichten, waarbij spelend, bewegend, onderzoekend en samenwerkend leren centraal staat. Rust in de kleur groen, natuur uit de omgeving en het mijnverleden zijn meteen zichtbaar bij binnenkomst. Daarnaast zijn onder andere grote lokalen, een atelier, keuken, leerpleinen met beweegparkoers terug te vinden in de inrichting. Een schoolplein met veel beweegelementen vullen het gebouw mooi aan.

In ons gebouw vindt u ook een peuterspeelzaal,  buitenschoolse opvang (HumanKind), schoolmaatschappelijk werk, een logopediste, een ergotherapeut en een buurtpunt, waarmee we een nauwe samenwerking hebben. Samen met peuteropvang 't Kempke vormen we een VVE-koppel, dat voor een doorgaande lijn moet zorgen. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • veiligheid
  • verantwoordelijkheid
  • verbinding

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
208
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven