Christelijk kindcentrum De Rank

Sportlaan 6a 2995 ZG Heerjansdam

  • Kinderen als kritische denkers.
  • Hoe zou het anders kunnen zijn?
  • Leren onderzoeken: klopt de informatie, hoe weet ik dat?
  • Vaardigheden leren zoals samenwerken.
  • Een overkoepelend thema staat centraal tijdens de lessen.

In het kort

Toelichting van de school

Christelijk kindcentrum De Rank in Heerjansdam is een van de kindcentra van PIT kinderopvang & onderwijs. Ons team wil kinderen laten zien waar ze moeten kijken, maar niet bepalen wat ze moeten zien. Wij werken volgens de 'Noordwijkse Methode'

Nieuwsgierig? Maak een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een vrijblijvende rondleiding. Onze website voorziet in informatie wanneer u meer van ons wilt weten. U leest er onder meer over onze organisatie, identiteit en schoolklimaat en u krijgt een beeld van de sfeer op ons kindcentrum. 

Graag tot ziens!

Anneke van de Pol
Directeur onderwijs kindcentrum De Rank

Meer informatie over de Noordwijkse Methode

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • structuur
  • veiligheid
  • identiteit
  • positiviteit

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
114
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven