Kindcentrum de Vlinder

Frankrijklaan 2 1966 VD Heemskerk

 • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
 • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
 • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
 • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder
 • Schoolfoto van Kindcentrum de Vlinder

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool de Vlinder: Samen leer je meer!

Basisschool de Vlinder is een positieve, open en sociale basisschool. We werken met de aanpak Schoolwide Positive Behavior Support en de methode Vreedzame School. Onze kernwaarden zijn:

 • respect
 • veiligheid
 • verantwoordelijkheid
 • betrokkenheid

We geven onderwijs op drie niveaus, zoveel mogelijk passend bij elke leerling. We werken doelgericht aan zelfstandigheid en leren kinderen samen te werken. Zo hebben leerlingen invloed op hun eigen leerproces en leren ze ook veel van elkaar. Taal is ons speerpunt. Er is veel aandacht voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en woordenschat.

We zijn een laagdrempelige school waarin leerlingen én ouders participeren. Het profiel van basisschool de Vlinder wordt uitgedragen door een team van enthousiaste en professionele leerkrachten die zorg en aandacht hebben voor alle kinderen. De leerkrachten zien de mogelijkheden van elk kind en stimuleren de leerlingen het beste uit zichzelf te halen. 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school


Het leerlingaantal van de Vlinder ligt rond de 200 leerlingen. Op 1 oktober 2019 stond de teller op 206 ll.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
183
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven