Basisschool de Vlinder

Frankrijklaan 2 1966 VD Heemskerk

  • Schoolfoto van Basisschool de Vlinder
  • Schoolfoto van Basisschool de Vlinder
  • Schoolfoto van Basisschool de Vlinder
  • Schoolfoto van Basisschool de Vlinder
  • Schoolfoto van Basisschool de Vlinder

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Eindtoets die in groep 8 wordt afgenomen werkt met standaardscores. Een leerling kan een score halen tussen 500 en 550. De Inspectie bepaalt de ondergrens, het gemiddelde en de bovengrens op basis van de samenstelling van de groep leerlingen op een school. (leerlingengewicht). Alle leerlingen van de Vlinder doen in principe mee aan de eindtoets. Leerlingen die korter dan twee jaar bij ons op school zitten worden in de gemiddelde schoolscore niet meegerekend. Wij vinden het belangrijk om in het kader van Weer Samen Naar School alle leerlingen binnen onze school te behouden en het beste resultaat voor ieder kind te behalen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school


Op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem en de ervaring van de leerkrachten met uw kind komt een schooladvies tot stand. De resultaten van de Cito Eindtoets spelen daarin ook een belangrijke rol. De Cito Eindtoets wordt afgenomen in groep 8 en is mede bepalend voor de schoolkeuze. Wij adviseren ouders om met hun kind de diverse kennismakingsbijeenkomsten te bezoeken van het middelbaar onderwijs. Zodat u een goede keuze kunt maken voor een vervolgopleiding. Wij hebben daarna jaarlijks overleg met de diverse scholen voor voortgezet onderwijs en vernemen dan de vorderingen van onze leerlingen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school


De Vlinder heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs en valt daarmee onder het basistoezicht. De school is voor het laatst beoordeeld in 2012. Wij werken bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbeteren maken wij gebruik van een systeem van kwaliteitszorg dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt. De kwaliteit van het onderwijs wordt structureel geëvalueerd met ouders, leerlingen, bestuur en Inspectie.

Terug naar boven