CBS Het Anker

Dr H A W van de Vechtln 7 8061 HJ Hasselt

  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker
  • Schoolfoto van CBS Het Anker

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Via Slim/Akorda personeelsbemiddeling.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het invullen van de tabel zegt niet zoveel. Over het algemeen wordt er een uur rekenen en een uur taal gegeven. Maar m.n. taal komt in alle groepen op allerlei manieren aan bod. In groep 3 wordt heel veel extra aandacht besteed aan het leesproces.

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven