C.B.S. Het Startblok

Bloemendreef 2 3845 KA Harderwijk

Schoolfoto van C.B.S. Het Startblok

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het SchoolVenster van CBS Het Startblok. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de school. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De basisschooltijd blijft je je hele leven bij. Die grappige meester. Die lieve juf. Iets nieuws ontdekken tijdens de les. Het is een periode waarin kinderen een vliegende start maken voor de rest van hun leven. Je wilt dat die herinneringen waardevol en warm zijn.  Dat begint voor ons met de sfeer in school. Als die door kinderen als ‘goed’ wordt beoordeeld, komen kinderen tot leren. Ze ontwikkelen zich tot sociale en nieuwsgierige kinderen. (We streven ernaar, dat elk kind de sfeer met minimaal een ‘goed’ beoordeelt.) Want, als je lekker in je vel zit, gaat het leren een stuk gemakkelijker. Dan blijf je je ontwikkelen. Deze onderzoekende houding stimuleren we. Voor de één is dat een fladdertocht en voor de ander een pijlsnelle vlucht omhoog.  Elk kind mag later terugkijken op een mooie tijd in ons veilige nest!   

Kernpunten die we uit de missie halen zijn:  

1.Kinderen moeten met plezier naar school gaan. Dit is een voorwaarde om goed les te kunnen geven. 

2.Het onderwijs gaat uit van verschillen die er bestaan tussen kinderen. Er moet uitdagende leerstof zijn voor kinderen die meer leerstof aankunnen.

 3.Het onderwijs moet zodanig georganiseerd worden dat er voldoende individuele aandacht is voor de leerlingen. 

4.We schaffen moderne onderwijsmethoden aan, waarbij het gebruik van de computer een belangrijke plaats heeft.

 5.Leerlingen die extra hulp nodig hebben, moeten die extra zorg krijgen. 

6.Het Startblok hecht veel waarde aan de inbreng van ouders. Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 oktober 2020 telde de school 414 leerlingen. De verwachting is dat medio januari 2021 een 3e groep 1 zal starten. Op die manier kunnen de kleutergroepen zo klein mogelijk blijven. De school heeft geen wachtlijst.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
420
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven