C.B.S. Het Startblok

Biezenplein 2 3845 KA Harderwijk

Schoolfoto van C.B.S. Het Startblok

In het kort

Toelichting van de school

Wilt u graag kennis maken met basisschool het Startblok? Dat vinden wij super leuk!
Een school voor je kind kiezen? Dat doe je niet zomaar. Laat je daarom goed voorlichten. Onze school gaat voor ‘een vliegende start’, niet alleen voor onze kinderen maar juist ook voor jou als ouder/verzorger. Ben je benieuwd hoe wij dat doen? Deze site geeft objectieve informatie over onze school. Wij nemen je mee in het verhaal achter de cijfers. Wij nodigen van harte uit voor een rondleiding en kennismakingsgesprek

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Toekomstgericht
  • Warm 'nest'
  • Betekenisvol onderwijs
  • Spelend leren
  • Onderzoekend leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum van 1 februari 2023 telde de school 435 leerlingen. De verwachting is dat volgend jaar februari 2024 een stijging zal zijn van 8 tot 10 leerlingen. In augustus 2023 starten we met drie kleine groepen 1, om 'onze veilige nest' te kunnen waarborgen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
440
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

U vindt het veiligheidsbeleid als bijlage in onze schoolgids.  Daarbij horen ook diverse protocollen. In ons beleidsdocument verwijzen we ook naar beleid van onze stichting VCO Harderwijk-Hierden, via https://www.stichtingvco.nl/informatie/protocollen-voor-ouders/

Wilt u iets weten, dan gaan we graag met u in gesprek.

Terug naar boven