De Bloemenhof Christelijke Basisschool

Floralaan 18 7772 LL Hardenberg

Schoolfoto van De Bloemenhof Christelijke Basisschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een personeelslid verlof heeft, wordt er vervanging aangevraagd bij de invalpool van het Onderwijs Bureau Twente (OBT).

Door het tekort aan (inval)leerkrachten kan het zijn dat er geen vervangers beschikbaar zijn. Parttimers zullen dan gevraagd worden om in te vallen.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de groepen 1 en 2 overlappen de vakgebieden elkaar. Bij iedere aangeboden activiteit komen alle vakgebieden aan de orde. Tijdens het spelen en werken vindt de verwerking plaats van de vakgebieden. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De tijden zijn bij benadering. Soms duurt een les langer of korter. 

In de middenbouw zit een overlap tussen taal en lezen, waardoor deze twee vakken niet precies uit te splitsen zijn. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie hiervoor het Schoolondersteuningsprofiel

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven