Auris Prof. Van Gilseschool

Daslookweg 2 2015 KN Haarlem

Schoolfoto van Auris Prof. Van Gilseschool

De oud-leerlingen in het voortgezet onderwijs Toelichting

Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen terecht in het speciaal onderwijs. Daar krijgen leerlingen les vanaf vier jaar totdat ze twaalf jaar zijn. Daarna stromen de meeste leerlingen door naar het voortgezet speciaal onderwijs, waar ze kunnen blijven totdat ze twintig jaar zijn. Soms stromen leerlingen door naar een gewone middelbare school.

Waar zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet (speciaal) onderwijs? toelichting

In het eerste jaar
Weergave

Bron

In het derde jaar
Weergave

Bron

Terug naar boven