Islamitische Basisschool Al Qalam

Calslaan 99 2804 RT Gouda

Schoolfoto van Islamitische Basisschool Al Qalam

In het kort

Toelichting van de school

Wij zijn een school waar een prettige en rustige sfeer heerst. De kinderen komen graag naar school, ze geven aan dat ze zich veilig voelen en dat er weinig sprake is van pestgedrag. Het team spant zich in om een goed pedagogisch klimaat te realiseren, waarbij de focus ligt op gewenst gedrag.

Al Qalam staat voor hoge ambitie en professionele zakelijkheid waarbij normen, waarden en regels centraal staan. De school is georganiseerd volgens strikte, duidelijk herkenbare regels zodat een ieder (personeel, ouders en leerlingen) weet wat verwacht wordt in gedrag en prestatie. Door de goede sfeer en hoge betrokkenheid bij de leerlingen en het onderwijs voelen ouders en leerlingen zich gewaardeerd en betrokken bij de school. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Islamitische identiteit
  • Kwalitatief goed onderwijs
  • Hoge ambities
  • Veiligheid
  • Betrokkenheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
433
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven