J.A. de Vullerschool

Veldhofstraat 1 7213 AJ Gorssel

  • Schoolfoto van J.A. de Vullerschool
  • Schoolfoto van J.A. de Vullerschool
  • Schoolfoto van J.A. de Vullerschool

In het kort

Toelichting van de school

Kleur je eigen talent

De Vullerschool is onderdeel van de openbare Poolsterscholen. Alle kinderen zijn ons gelijkwaardig en uniek! We geven ieder kind de kans om de ster in zichzelf te ontdekken en ontplooien.

Talentontwikkeling

Naast onze focus op de cognitieve ontwikkeling, besteden we ook aandacht aan creativiteit, sociale vaardigheden en welbevinden door talenten te benutten en te ontwikkelen. Dat kunnen we in onze 'talentateliers', denk aan; kunst & cultuur, wetenschap & techniek, muziek, drama en sport (21e eeuwse vaardigheden).

We kijken verder dan alleen leren van de schoolse vakken. Het gaat ook om het welbevinden van kinderen, een voorwaarde voor ontplooiing, zich thuis voelen, erbij horen en zich gewaardeerd voelen. Daarom kiezen we voor een positieve benadering, gecombineerd met duidelijke regels en afspraken.

Verantwoord en vooruitstrevend

Onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. We laten ons inspireren door wetenschappelijk onderzoek en vertalen dit naar ons onderwijs op een verantwoorde en vooruitstrevende manier. De kinderen werken met moderne lesmethodes, daar horen ook digitale methodes en leermiddelen bij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Lef
  • Avontuur
  • Waarderen
  • Verwondering
  • Sprankeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
250
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven