Basisschool Heeckeren

Kloosterlaan 60 7471 BC Goor

Schoolfoto van Basisschool Heeckeren

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool Heeckeren. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig kunnen wij een toelichting geven bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Onze school is samen met Kinderopvang Hof van Twente gevestigd aan de Kloosterlaan 60, samen vormen wij Kindcentrum Heeckeren. U bent van harte welkom om op onze school of bij de Kinderopvang een kijkje te komen nemen. Graag tot ziens!

Kijkt u ook eens op onze website www.heeckeren.nl 

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Dalend leerlingenaantal door krimpregio; net als alle scholen in de omgeving hebben wij een dalend leerlingenaantal
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
179
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven