Montessorischool de Basis

Frambozestraat 29 4462 EK Goes

  • Schoolfoto van Montessorischool de Basis
  • Schoolfoto van Montessorischool de Basis
  • Schoolfoto van Montessorischool de Basis
  • Schoolfoto van Montessorischool de Basis

In het kort

Toelichting van de school

‘Leer mij het zelf te doen’ is een kenmerkende uitspraak van Montessori, die in het dagelijks handelen van de leerkracht en in de voorbereide leeromgeving is terug te zien. Leerlingen leren zelf hun werk kiezen en indelen. Ze krijgen de ruimte om een grote mate van zelfstandigheid te ontwikkelen. 

We staan ervoor dat ieder kind zich fijn voelt op onze school: iedereen mag er zijn zoals hij of zij is. We leggen de nadruk op wat er goed gaat en benoemen dat zo vaak mogelijk.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfredzaamheid
  • onderzoekende houding
  • creatief denken
  • persoonlijke ontwikkeling
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
122
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens schoolvakanties kunnen ouders en kinderen gebruik maken van opvang door Kibeo.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven