Montessorischool de Basis

Frambozestraat 29 4462 EK Goes

  • Schoolfoto van Montessorischool de Basis
  • Schoolfoto van Montessorischool de Basis
  • Schoolfoto van Montessorischool de Basis
  • Schoolfoto van Montessorischool de Basis

In het kort

Toelichting van de school

Op onze montessorischool leren we de kinderen zelfredzaam zijn, hoe ze kunnen leren, problemen oplossen en betekenisvolle situaties aangaan. Wij leren hen ook om verantwoordelijkheid te nemen en om te gaan met grenzen. Door middel van sociale vaardigheden, creatief denken en kennis en vaardigheden werken we aan de persoonsvorming van het kind. 

Door onze montessorididactiek kan elk kind zich, via zijn eigen weg, op eigen niveau en tempo, optimaal ontwikkelen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • zelfredzaamheid
  • onderzoekende houding
  • creatief denken
  • persoonlijke ontwikkeling
  • verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
130
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Tijdens schoolvakanties kunnen ouders/verzorgers gebruikmaken van opvang door Kibeo.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Van Beekveld en Terpstra Organisatieadviesbureau. Vanuit de onderwijsinspectie worden de scholen verplicht om jaarlijks leerlingen te bevragen betreffende hun sociale veiligheidsbeleving. Het ene jaar is dit opgenomen in de kwaliteitsmeter PO die afgenomen wordt bij de leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Het andere jaar wordt dit apart bevraagd bij leerlingen. De resultaten analyseren wij en een samenvatting van deze analyse plaatsen wij in het weekblad.

Verwijsindex

Onze school werkt samen met de Verwijsindex Zeeland van de GGD. Dit is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven als er zorgen zijn rondom één van onze leerlingen op het gebied van bijvoorbeeld de veiligheid en het welbevinden in de thuissituatie, de (geestelijke) gezondheid of problemen in de thuissituatie. Door een signaal in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Als dat het geval is, ontstaat er een match. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum van de leerling en daarnaast de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de verwijsindex vermeld. Op het moment dat er een match ontstaat zullen wij als school toestemming van u als ouders vragen om contact op te mogen nemen met de betreffende professional. Wij zullen u als ouder/verzorger in dat geval uitnodigen voor het gesprek dat volgt. Door deel te nemen aan de Verwijsindex kunnen we ervoor zorgen dat we als betrokkenen bij een leerling zoveel mogelijk samenwerken in het oplossen van eventuele problemen.

Terug naar boven