Dr Theun de Vriesskoalle

Johannes Prinsstrjitte 30 9269 NZ Feanwâlden

  • Schoolfoto van Dr Theun de Vriesskoalle
  • Schoolfoto van Dr Theun de Vriesskoalle

In het kort

Toelichting van de school

De dr. Theun de Vriesskoalle is een Drie Talige School PLUS, gezonde en Vreedzame school waar we de kinderen vertrouwen in hun eigen mogelijkheden willen geven. We creëren een uitdagende leeromgeving waarin we rekening houden met verschillen en waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontplooien. Niet alleen verstandelijke, maar ook de sociale, emotionele, motorische en creatieve ontwikkeling van het kind vinden wij belangrijk. We maken gebruik van moderne methoden waarmee de kinderen zowel leren door instructie, onderzoek en samenwerking. Samen actief en leren met plezier.

SAMEN KANSRIJK VERNIEUWEND

Op deze site vertellen wij u graag meer over hoe wij ons onderwijs inrichten, waar wij voor staan en wat u van onze school kunt verwachten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen
  • Kansrijk
  • Vernieuwend
  • Talentontwikkeling
  • Drie Talige School Plus

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 oktober 2018 telde de school 141 leerlingen, verdeeld over 6 groepen. Ondanks de krimp in de regio zijn wij gegroeid. Op 1 oktober 2019 waren er 157 kinderen.

Gedurende het jaar was de aanwas van kleuters groot en zijn we een derde kleutergroep gestart. Op 1 maart 2020 telt de school 170 kinderen.

Weergave

Leerlingen
157
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De leerlingen gaan vijf dagen per week van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

Op vrijdag is groep 1 vrij en groep 2 om 12.00 uur.

Om 12.00 uur hebben de leerlingen lunchpauze en eten ze gezamenlijk binnen de klas, waarna nog een kwartier buiten gespeeld wordt.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Elk jaar monitoren we de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen in groep 6, 7 en 8. Daarnaast nemen we ook nog 2x per jaar de SCOLL af. Hiermee meten we de sociaal emotionele ontwikkeling en welbevinden van de leerlingen.

Ook zijn we afgelopen jaar gestart met eindgesprekken om de kinderen nog beter te zien. Door dit allemaal in te zetten willen we bereiken dat de leerlingen zich veilig voelen op school en zich mede daardoor optimaal kunnen ontwikkelen. De samenwerking tussen school, ouders en kind vinden wij erg belangrijk. Om het jaar brengen we daarom de tevredenheid van ouders ook in kaart, analyseren we die en nemen we daar eventueel actie op.

Terug naar boven