Protestants Christelijke Basisschool De Klokbeker

De la Reystraat 134 3851 BL Ermelo

  • De school beschikt over een eigen laboratorium waarin de kinderen scheikunde krijgen. Tijdens deze lessen doen ze onderzoek en proefjes.
  • Rondom de school is een prachtige groene speelomgeving aangelegd met o.a. een dierenverblijf, een challenge-baan, een voetbalveld en veel plekken om hutten te bouwen.
  • De Klokbeker is prachtig gelegen aan de hei, vlakbij het bos.

In het kort

Toelichting van de school

De Klokbeker is een school waar spelend leren centraal staat bij de kleuters. Waar gewerkt wordt met effectieve instructie en dynamische differentiatie. Bijzonder zijn de warming-up op maandag, de Focus-zorgroepen, het groene speelplein op de onderbouw, de maandelijkse nieuwsafleveringen van Klokbeker-tv en de vele activiteiten in de school, zoals bijvoorbeeld de ateliermiddagen. De Klokbeker beschikt over een techniekwerkplaats en een laboratorium.

De Klokbeker is een goede school, zo mag u verwachten. Met aandacht voor uw kind. Waar het goed wordt voorbereid op het voortgezet onderwijs. En met goede resultaten. De Klokbeker is een bewust Christelijke school.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen stabiliseert zich, na jaren van grote groei.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
310
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven