Openbare Basisschool La Res

Rozenstraat 98 7514 ZR Enschede

Schoolfoto van Openbare Basisschool La Res

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

We zijn blij met de grote tevredenheid van de ouders.
Het aantal respondenten voldoet qua hoeveelheid aan de vereiste ondergrens wat betreft de betrouwbaarheid. 
Over de hele linie is de score vergelijkbaar met die van 2016-2017. Wat opvalt is dat het kopje informatie en communicatie wat lager scoort dan de vorige keer. Dit is verklaarbaar. We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe ouderapp die veel storingen heeft gehad. Het komende schooljaar gaan we dan ook niet verder met deze app. We verwachten dan ook dat deze items de volgende keer weer op het oude niveau zitten. 
Tevredenheid
8,8

Terug naar boven