Openbare Basisschool Prinseschool

Prinsestraat 10 7513 AL Enschede

Schoolfoto van Openbare Basisschool Prinseschool

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Onze leerlingen geven ons het rapportcijfer: 8,8.

De hoogste score 9,2 is op de vraag "Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?". De hoogste score daarna is 9,0 op de vraag "Ben je tevreden over de uitleg van je juf of je meester?". Alle scores zijn boven de 8,1. De laagste score is 8,1 op de vraag "Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?". Al met al een uitkomst waar we erg blij mee zijn en een groot compliment voor de leerkrachten.

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Onze ouders geven ons het rapportcijfer: 7,7. De hoogste score 8,6 werd op de volgende twee vragen behaald; "In hoeverre gaat uw kind met plezier naar school?" en "Hoe veilig voelt uw kind zich op school?". De laagste score van 6,9 werd behaald op de volgende twee vragen "" Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen?" en "Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind?". Deze laatste twee vragen zetten we om in verbeteracties voor het komende schooljaar.

De respons van de ouders was voldoende om te komen tot een betrouwbaar en representatief onderzoeksresultaat.                                                  

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven