Openbare Basisschool De Dreef

Kanaal A NZ 102 7881 KL Emmer-Compascuum

  • Welkom bij obs de Dreef.
Obs de Dreef maakt onderdeel uit van Openbaar Onderwijs Emmen.
  • Door de groei van de school zijn er in oktober 2020 twee nieuwe units naast de school gebouwd. In deze units zitten groep 6/7/8.
  • Obs de Dreef bestaat inmiddels als meer dan 100 jaar!
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Dreef

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool de Dreef staat in de plaats Emmer-Erfscheidenveen wat deel uit maakt van de plaats Emmer-Compascuum. Het is van oorsprong een veenkolonie en ontstaan in de tweede helft van de 19 eeuw. De school is gesticht in 1920 en is gevestigd in Emmer-Erfscheidenveen. In september 2023 vieren we, samen met de buurtvereniging het 125 jarig bestaan van Emmer-Erfscheidenveen.

“De Dreef” is een buurtschool. Achter de school is een prachtige speelruimte voor alle kinderen uit de buurt. O.b.s. de Dreef is de enige school in het dorp Emmer-Erfscheidenveen.

Er zijn nieuwbouwplannen voor de toekomst. het is de bedoeling dat uiterlijk 2027 deze plannen gerealiseerd zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • je wordt gezien en gehoord
  • iedereen is uniek
  • een leven lang leren
  • leren van elkaar
  • veilige leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 1 februari 2022 had de school 100 leerlingen.

We verwachten op 1 oktober 2022  91 leerlingen te hebben die we verdelen over 4 groepen. De leerlingen komen voor het overgrote deel uit de buurt van de school. Ongeveer 20% van alle leerlingen is afkomstig uit de randstad.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
77
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verkeersveiligheid

De school is in het bezit van Het Drents Verkeersveiligheids-label en verzorgt verkeerslessen in alle groepen.

Obs de Dreef ligt aan Kanaal A. dat is een drukke doorgaande weg. Om duidelijk te maken waar kinderen oversteken zijn gekleurde palen met handjes geplaatst. Leerkrachten helpen leerlingen oversteken wanneer ze naar huis gaan. Zij zijn hiervoor bevoegd.

Bij de school zelf gelden een aantal afspraken. Er mag niet gefietst worden op het plein of op de inrit naar de fietsenstalling. Op de schoolpleinen zijn fietsen niet toegestaan. Deze kunnen in de stalling blijven staan.

Auto's mogen aan de overkant van de straat geparkeerd worden, echter niet bij de uitritten van woonhuizen. 

Ouders die hun kind met fiets ophalen staan aan de kant van inrit bij hun fiets.

Kinderen zetten hun fiets tegen de hekjes die daarvoor bestemd zijn.

Terug naar boven