Openbare Basisschool de Bente

Westerdiep OZ 96 7881 HG Emmer-Compascuum

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bente
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bente
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bente
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bente
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool de Bente

In het kort

Toelichting van de school

Emmer-Compascuum is van oorsprong een veenkolonie en is ontstaan in de tweede helft van de 19e eeuw. In1879 is men met de ontginning van het veen begonnen. Als gevolg hiervan werden in die jaren het Oosterdiep en het Westerdiep gegraven. Het voormalige gebouw van openbare basisschool “De Bente” lag aan het Oosterdiep en was gebouwd in 1904, in die tijd een buurt met veel winkels. School 2, zoals de school heette bij de oprichting, heeft in 1978 de naam “De Bente” gekregen. Deze naam is toentertijd gekozen, omdat er vroeger op de plaats van het schoolgebouw bentegras groeide. Vanaf 9 januari 2012 zijn wij gehuisvest in het nieuwe schoolgebouw aan het Westerdiep.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Welbevinden
  • Gepersonaliseerd leren
  • Eigenaarschap
  • 21e eeuwse vaardigheden
  • Rol van ouders

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school wordt bezocht door ongeveer 140 leerlingen verdeeld over 6 groepen.

Hoewel de school in een buitengebied van Emmer Compascuum ligt, is het op dit moment de grootste school in het dorp. De leerlingen komen vanuit het hele dorp naar onze school toe. De school heeft een goede naam in het dorp. Ook de onrust op andere scholen in het dorp (fusie, personeelswisselingen, etc.) heeft bijgedragen aan de groei van onze school. Tevens hebben we veel instroom van leerlingen die vanuit het westen van het land hier naar toe verhuizen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
133
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De gemeente Emmen heeft samen met 6 schoolbesturen afspraken gemaakt over het aanbieden van voorschoolse educatie. Een voorschool maakt deel uit van de basisschool en biedt voor alle peuters van 2,5 tot 4 jaar een fijne, stimulerende en leuke speelomgeving. Gedurende 10 uur per week, verdeeld over 3 dagdelen in de week, kunnen de peuters deelnemen in een groep van maximaal 16 peuters.
Kinderen leren samen met hun leeftijdgenootjes, al spelend, vaardigheden die zij nodig hebben voor een goede start op de basisschool.  Dit doen ze onder leiding van gekwalificeerd personeel die nauw samenwerken met de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Het jaarprogramma en activiteiten zijn op elkaar afgestemd en door de doorgaande lijn is de overgang naar de basisschool makkelijker.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven