Openbare Basisschool op 't Veld

Barnar 5 A 7826 EP Emmen

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool op 't Veld
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool op 't Veld

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van o.b.s. Op 't Veld. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig en kleinschalig
  • Opbrengst- & Resultaatgericht
  • Talentontwikkeling
  • Ontdekken en onderzoeken
  • 21e eeuwse vaardigheden

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We merken een lichte stijging van het aantal kinderen. In september 2024 zitten er 91 kinderen op de school. Op de teldatum 1 februari 2024 waren er 87 leerlingen ingeschreven. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
83
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Continurooster
Er wordt gewerkt met een vijf gelijke dagen model. Alle kinderen gaan iedere dag van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school. De kinderenhebben een half uur middagpauze waarin ze samen brood eten en daarna een poosje buiten spelen. Dat gebeurt onder begeleiding van de leerkrachten. De onderbreking van het schoolprogramma is hierdoor korter en vloeiender. Kinderen blijven in het ritme en pakken het lesprogramma 's middags makkelijker op.

De middagpauze is van 12.00 uur tot 12.30 uur voor groep 1 t/m 8. Om 12.30 uur beginnen dan de lessen weer.

Praktische informatie
Voor meer praktische informatie over bijvoorbeeld gymtijden, afspraken bij verjaardagen, schoolregels, etc. kunt u kijken in ons informatieboekje op onze schoolsite. 

PeuterPas
Sinds schooljaar 2023-2024 bieden wij de PeuterPas aan. Tijdens de PeuterPas kunt u samen met uw peuter een uurtje meedraaien in onze groep 1/2. Meer informatie hierover een aanmelden kan via onze schoolsite.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven