sbo De Klimboom

Vogelsant 6 8303 ZR Emmeloord

Schoolfoto van sbo De Klimboom

In het kort

Toelichting van de school

'De Klimboom' is een Christelijke school voor Speciaal basisonderwijs voor de regio Noordoostpolder en Urk. Ook zijn er leerlingen die afkomstig zijn van de gemeenten Lemsterland in Friesland en Steenwijkerland in Overijssel. Dagelijks volgen een 140 leerlingen onderwijs in 9 groepen in Emmeloord en één groep op Urk.De kernkwaliteiten van SBO De Klimboom zijn:

Elke leerling is uniek!

Planmatige afstemming op leerproblemen en gedrag

een sterk pedagogisch klimaat

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
141
Landelijk gemiddelde
128

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven