SALTO-basisschool 't Karregat

Urkhovenseweg 6 5641 KE Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO-basisschool 't Karregat
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool 't Karregat
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool 't Karregat
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool 't Karregat
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool 't Karregat

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!

Welkom op basisschool ’t Karregat! Na het lezen van deze schoolgids heeft u een duidelijk beeld van hoe wij vormgeven aan ons onderwijs en vanuit welke visie wij dit doen.

SALTO-school ’t Karregat is een openbare basisschool waar wij aandacht schenken aan de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving. Leren heeft bij ons een centrale plaats en is zowel gericht op kennis als op het aanleren van (sociale) vaardigheden. Onze school telt 9 groepen regulier onderwijs, 5 groepen met fulltime onderwijs aan hoofbegaafde kinderen en in 2 groepen geven we onderwijs aan nieuwkomers.

We hebben daarnaast ook een plusklas voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben dan het reguliere programma. Naast de groepsleerkrachten hebben we leerkrachtondersteuners en een vakleerkracht voor lichamelijke opvoeding. De leerlingen op het hoogbegaafde onderwijs hebben ook een vakleerkracht schaken. 

Mocht u na het lezen van onze schoolgids nog vragen hebben, aarzel dan niet om ze aan ons te stellen.

Graag tot ziens,

Team ’t Karregat, OMNIO en Mundial

          

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokkenheid
  • persoonlijk meesterschap
  • openheid
  • passie
  • respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op 't Karregat wordt er gewerkt binnen onderwijsteams:

- onderwijsteam onderbouw (groep 1- 2 -3)

- onderwijsteam 4-5

-onderwijsteam 6-7-8

De groepen zijn zowel homogeen als heterogeen, verder wordt er daar waar mogelijk op niveau gewerkt (groepsoverstijgend).

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
319
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven