SALTO-basisschool 't Karregat

Urkhovenseweg 6 5641 KE Eindhoven

  • Schoolfoto van SALTO-basisschool 't Karregat
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool 't Karregat
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool 't Karregat
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool 't Karregat
  • Schoolfoto van SALTO-basisschool 't Karregat

In het kort

Toelichting van de school

Welkom 't Karregat!

't Karregat is samen met Korein Kinderplein Spilcentrum 't Karregat. Deze pagina is samen met onze website (www.bs-karregat.nl) de plek waar u als ouder de juiste informatie kunt vinden over onze school. Meer actuele zaken kunt u op onze website vinden. Wij hopen dat de gegevens op deze website voldoende relevante informatie bieden. U bent van harte welkom voor een persoonlijk kennismakingsgesprek bij ons op school. 

Met vriendelijke groeten,

Namens het team saltoschool 't Karregat.

Mark van der Bruggen, directeur                  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • betrokkenheid
  • persoonlijk meesterschap
  • openheid
  • passie
  • respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
349
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven