Fellenoord

Hemelrijken 310 5612 WS Eindhoven

  • Schoolfoto van Fellenoord
  • Schoolfoto van Fellenoord
  • Schoolfoto van Fellenoord
  • Schoolfoto van Fellenoord
  • Schoolfoto van Fellenoord

In het kort

Toelichting van de school

Toelichting van de school

Kindcentrum Fellenoord heeft een belangrijke maatschappelijke functie in de wijk. Het ligt in stadsdeel Woensel Zuid, in het noorden van het centrum van Eindhoven. Onze motto is: Samen op weg naar een kansrijke toekomst!

Meer informatie is te vinden op onze website: www.kindcentrumfellenoord.nl.

Wij laten u graag onze school zien. Wees welkom!

Deze schoolpagina geeft u inzicht in de resultaten van Kindcentrum Fellenoord. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting op de cijfers en feiten. Zo biedt deze schoolpagina u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect
  • Kennis
  • Zelf
  • Kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Omdat we een kleine school zijn, kennen we ook iedereen. We hebben een goed persoonlijk contact met de kinderen, de ouders en met elkaar. Iedereen wordt gezien, herkend en erkend. Door renovatie van de wijk zijn er veel gezinnen verhuisd. We verwachten in de nabije toekomst een lichte groei van het leerlingaantal. Dat zal met name te maken hebben met de wijkontwikkelingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Basisschool Fellenoord heeft een continurooster. 's Morgens is er tussen 8.20u en 8.30u inloop. De inloop is ervoor bedoeld dat kinderen rustig de klas in kunnen komen. Tussen de middag eten alle kinderen in de klas onder begeleiding van de eigen leerkracht. Voor of na dit eetmoment gaan alle kinderen 30 minuten buitenspelen onder leiding van teamleden van school en overblijfouders. Dit buitenspelen is verdeeld in tijden zodat de kinderen voldoende ruimte hebben op het plein.

Voor- en naschool kunnen de kinderen worden opgevangen door Korein Kindcentrum Fellenoord.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven