Mytylschool Eindhoven

Toledolaan 4 5629 CC Eindhoven

Schoolfoto van Mytylschool Eindhoven

In het kort

Toelichting van de school

Mytylschool Eindhoven is een school voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar.

In een veilige, uitdagende leeromgeving bieden wij onderwijs, zorg en begeleiding op maat voor leerlingen met een functionele en/of medische beperking. We willen, uiteraard in samenwerking met ouders of verzorgers, bijdragen aan een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de leerlingen.

Onze leerlingen bereiken vaak meer dan ze zelf voor mogelijk houden.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Een leven lang leren
  • Zelfstandigheidsbevordering
  • Respect
  • Één kind één plan
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
116
Landelijk gemiddelde
92

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?