SALTO-basisschool de St@rtbaan

Meerbos 16 5658 LA Eindhoven

Schoolfoto van SALTO-basisschool de St@rtbaan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Niet iedere leerkracht werkt vijf dagen per week. Vandaar dat in bijna alle groepen meer dan één leerkracht actief is. Toch proberen wij niet meer dan twee verschillende gezichten voor de klas te laten staan. De praktijk leert ons echter dat, vooral bij ziekte, het niet altijd te voorkomen is dat een derde persoon moet worden ingezet. Om vervangingen zo goed mogelijk te regelen heeft SALTO een eigen vervangerspool: medewerkers uit deze pool zijn in te zetten voor ziekte, zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Daarnaast voegt SALTO structureel 2 full-timers aan onze formatie toe voor andere zaken waar personeel vervangen moet worden.
Het naar huis sturen van groepen is voor ons geen optie tenzij er zich ernstige calamiteiten voordoen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven