IKC Het Sterrenpalet

Prins Bernhardstraat 6 7151 DG Eibergen

  • Welkom!
  • Schoolfoto van IKC Het Sterrenpalet
  • Schoolfoto van IKC Het Sterrenpalet
  • Schoolfoto van IKC Het Sterrenpalet
  • Schoolfoto van IKC Het Sterrenpalet

In het kort

Toelichting van de school

Het Sterrenpalet is ontstaan vanuit de fusie van de voormalige Willem Sluiterschool, de 3-Sprong en de Julianaschool. Voor de naam "IKC het Sterrenpalet" is gekozen, omdat de school het zogenaamde "5-sterren-onderwijs" biedt (voor een nadere uitleg zie www.sterrenpaletvco.nl).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Maatwerk voor ieder kind
  • Ruimte voor talent
  • Uitblinken in rekenen en taal
  • Midden in de samenleving
  • Kindcentrum 0-13 jaar

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
304
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven