De Hobbitstee

Aartseveen 70 3755 VE Eemnes

Schoolfoto van De Hobbitstee

In het kort

Toelichting van de school

De Hobbitstee is een middelgrote school in een groene wijk in Eemnes en staat voor:
- persoonlijke aandacht voor ieder kind, daarbij staan zelfstandig werken en een brede ontwikkeling voorop
- een kind mag 'nog gewoon' kind zijn, 'blij naar school en blij naar huis' is het uitgangspunt
- oog hebben voor elkaar en de wereld om ons heen
- leren in samenhang met het internationaal onderwijsprogramma: International Primary Curriculum (IPC). Vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, creatieve vakken en techniek worden in samenhang gegeven. Het IPC biedt de leerlingen een goede voorbereiding op? de maatschappij waarin alles met elkaar verbonden is.????????????????????????????????????????
- Lessen in het Engels en verrijkend onderwijs met inzet van ICT


Of ga naar: hobbitstee.nl

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
161
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven