De 7 - Sprong

Schoolpad 1 3755 TK Eemnes

Schoolfoto van De 7 - Sprong

In het kort

Toelichting van de school

De 7-Sprong: Dé Christelijke basisschool van Eemnes!

Op De 7-Sprong zorgt een professioneel team voor een warme, veilige en uitdagende leeromgeving. We gebruiken innovatie, zorg en humor om samen met uw kind en u als ouders de ontwikkeling zo breed mogelijk te stimuleren.

Naast de basisvakken is er aandacht voor The Leader in Me (Covey), ICT-onderwijs, geïntegreerd aanbod wereldoriëntatie en UNESCO.

We maken graag een afspraak met u om te vertellen hoe we les geven en natuurlijk om ons prachtige nieuwe schoolgebouw te laten zien.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professioneel
  • Opbrengsgericht
  • Fijne sfeer
  • Eigenaarschap
  • Sportief

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De 7-Sprong is in augustus 2018 ontstaan door een fusie van Het Noorderlicht en De Wegwijzer. De kinderen van de toenmalige scholen zijn gezamenlijk in een 7-Spronggroep gekomen. Door extra te investeren in de verbinding tussen de kinderen is er snel sprake geweest van een goede groepsvorming. Hier steken wij ieder jaar tijdens de eerste jaren van een schooljaar op in ('De Gouden Weken').

Door middel van de 7 eigenschappen van persoonlijke leiderschap (The Leader in Me, Covey) maken wij kinderen bewust van hun rol en verantwoordelijkheden voor zichzelf en de mensen om zich heen. De kernwaarden van UNESCO ondersteunen ons hierbij.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
190
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven