CKC De Rietzanger

Borchsingel 39 9766 PP Eelderwolde

Schoolfoto van CKC De Rietzanger

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenaarschap
  • Autonomie
  • Samenwerken
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
242
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Een keer per maand ontvangt u een nieuwsbrief met actueel nieuws en informatie uit de verschillende groepen. Vier keer per jaar zijn er vaste contactmomenten, waarvan één facultatief, over de ontwikkeling van uw kind. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u via Social Schools, waarna u kunt inschrijven voor een geschikt moment.

Een gesprek met een leerkracht of pm’er is daarnaast altijd mogelijk, maar niet onder schooltijd. Dan gaat alle aandacht naar de kinderen. We vragen u een afspraak te maken. Korte berichten kunnen altijd via Social Schools of telefonisch worden doorgegeven. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven