De Fonkel

Jachtlaan 14 6713 KM Ede

Schoolfoto van De Fonkel

Het team

Toelichting van de school

Deze cijfers gaan over het totale personeelsbestand van De Fonkel en De Ommezwaai samen. Hierdoor geven deze cijfers geen goed beeld van het personeel van De Fonkel.

Wilt u informatie over de personeelssamenstelling dan kunt u contact opnemen met onze school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven