Openbare Basisschool De Driepas

Mispelstraat 1 6101 MJ Echt

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Driepas
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Driepas
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Driepas
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Driepas
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Driepas

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hĂșn verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Pedagogisch Tact
  • Multicultureel
  • Thematisch onderwijs
  • Eigentijds leren
  • NT2

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Obs De Driepas heeft twee onderwijslocaties: de Hoofdlocatie (reguliere basisschool) en de Taalschool (specifiek NT2-aanbod).

Het aantal kinderen dat De Driepas bezoekt, bedraagt 265 (peildatum 01 oktober 2019).

De aantallen zijn als volgt verdeeld: Hoofdlocatie 173 kinderen en Taalschool 92 kinderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven